Opodatkowanie kryptowalut w 2019 roku

bit

Kryptowaluty od wielu lat budzą kontrowersje nie tylko na polu podatkowym. Izby skarbowe na przestrzeni ostatnich lat wiele razy zmieniały interpretacje dotyczące obrotem wirtualnymi walutami, raz na korzyść osób inwestujących, innym razem stanowisko było bardziej rygorystyczne. Co nas czeka w 2019 roku, czy zmieni się opodatkowanie kryptowalut, jakie zmiany w przepisach wchodzą w życie? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

Kryptowaluta – co to jest?

Status kryptowaluty zdefiniowano w artykule 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, streszczając treść ustawy w tym zakresie, kryptowalutą można nazwać wszelkie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP lub inne banki bądź organy administracji publicznej, jak również nie stanowi pieniądza elektronicznego, nie jest jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową, nie jest pieniądzem elektronicznym zgodnie z treścią ustawy z dnia 19.08.2011 o usługach płatniczych, nie jest instrumentem finansowym w myśl ustawy z dnia 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie jest wekslem bądź czekiem. Szczegółowe zapisy znajdziecie w treści ustawy.

Zmiany w 2019 roku

Zapisy stanowią, że przychody z obrotu walutami wirtualnymi będą klasyfikowane jako przychód z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. Wedle dostępnych informacji przychody te mają nie być łączone z innymi przychodami z zysków kapitałowych. Sklasyfikowanie do odpowiadającego źródła przychodów będzie nawet wtedy, gdy osoba-podatnik będzie osiągał przychody z kryptowalut w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Jest to o tyle istotne, że osoba taka nie będzie mogła odliczyć straty z obrotu kryptowalutami od innych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej.
Jako przychód z obrotu kryptowalutami mają być zaliczane przychody na przykład z wymiany wirtualnej waluty na środek płatniczy, który dokonywany jest między innymi poprzez giełdy, kantory, ale również wymiana na towar bądź usługę lub poprzez nią uregulowanie innych zobowiązań.

Natomiast co do kosztów uzyskania przychodu w związku z obrotem kryptowalutami, w przepisach obowiązujących od 2019 roku, poprzez koszt należy rozumieć wszelkie poniesione wydatki na zakup kryptowaluty, jak również koszty związane z jej sprzedażą, oczywiście wszystkie wydatki muszą zostać należycie udokumentowane przez podatnika.

Podsumowując, od 2019 roku wszelkie przychody, które wynikają z obrotu kryptowalutami będą klasyfikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych i zostaną opodatkowane 19% stawką, niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym. Warto jeszcze dodać, że tego typu przychody będziemy musieli rozliczyć przy pomocy deklaracji podatkowej PIT 38, którą należy złożyć w odpowiednim urzędzie do końca kwietnia.

Nowe przepisy dotyczą przychodów, które zostały osiągnięte od 1 stycznia 2019 roku. Więcej informacji w zakresie zmian w obrocie kryptowalutami znaleźć można na stronach rządowych i w ustawie.